TÜBİTAK ve AB Projeleri Ofisi


Hakkımızda

TAB Projeleri Personel Birimi

TANIM: Yürürlüğe girmiş olan Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve SANTEZ Projelerinde Kurum dışı personelin projede istihdam edilmesi için açılmış Rektörlüğe bağlı bir işyeridir.


Başlıca Görev ve Sorumluluklar:

 • Proje teklif aşamasında çalıştırılması düşünülen personelin ücretleri ve yasal pozisyonu konusunda proje yürütücülerine destek vermek
 • Yürürlüğe girmiş projelerde çalıştırılması planlanan personelin her türlü özlük ve maaş tahakkuk işlemlerinin yapılması

Bunlar ise;

  • Personelin Sosyal Güvenlik kaydının yapılması
  • Özlük dosyasının hazırlanması
  • Hizmet Sözleşmesinin hazırlanması
  • Kimlik kartının düzenlenmesi
  • Maaş işlemleri için gerekli formlar ve işleyiş
  • Pasaport işlemleri
  • Vizite kağıdı işlemleri
 • Aynı zamanda projelerde görev alan proje yürütücülerinin ve diğer akademik personelin bordrolarının yapılması
 • Proje görevlendirmelerinin sağlanması
 • Varsa ODTÜ dışındaki Kamu Kurumları ve Kamu Üniversiteleri bünyesindeki araştırmacıların Proje ile ilişkilendirilmesi, görevlendirmelerin sağlanması ve gerekli prosedürlerin takip edilmesi
 •  Bu Araştırmacıların bordrolarının düzenlenmesi
 • ODTÜ dışında yürüyen projelerde görev alan akademik personelinde aynı süreçle bordrolarının hazırlanması
 • Projelerde Yabancı Araştırmacı çalıştırılması;
 • Çalışma izni, ikamet tezkeresi gibi yasal prosedürlerin tamamlanması.
 • Sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi, hizmet sözleşmeleri ve diğer özlük hareketlerinin sağlanması.
 • Ücretleri ve bordrolarının düzenlenmesi.


ODTÜ İçi Birimlerle İlişkileri:

 • Bilimsel araştırmalar Koordinatörlüğü
 • AB Finans Birimi
 • Strateji Dairesi Başkanlığı
 • Proje Destek Ofisi
 • Döner Sermaye İşletmesi Birimi
 • Personel Dairesi Başkanlığı


ODTÜ Dışı Birimlerle İlişkileri:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Maliye Bakanlığı
 • TÜBİTAK
 • Sanayi Bakanlığı
 • Teknokent Proje Ofisi
 • Diğer Üniversiteler


Tabi Olunan Yasal Mevzuat:

 • Proje tipine göre (1007, 1001 vb.) TÜBİTAK proje yönetmelikleri ve ilgili Usul ve Esasları
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik ve ilgili Usul ve Esasları
 • Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı ekleri yönetmelikleri ve tebliğleri
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • ve diğer ilgili mevzuat